YTTERLIGARE INFORMATION OM CSS-UTBILDNINGEN

CSS-utbildningen utgår från 4 delkurser samt handledning eller praktik.Varje delkurs är från måndag till torsdag från 10.00 - 16.00 eller 16.30. Fredagar avslutas delkurserna kl. 12.00.

Inför varje delkurs finns specifik litteratur som rekommenderas vid anmälan.

DELKURS 1: Sexberoende – definition, diagnos, bedömning, behandlingsfaserna 1 och 2

DELKURS 2: Anhörigtrauma, läkningsprocessen för par, medberoende och kärleksberoende

Mellan delkurs 2 och 3 behöver man påbörja handledning eller praktik. Inför delkurs 3 behöver man även ha en fallbeskrivning som presenteras i delkurs 3

DELKURS 3: Fördjupning i internetrelaterade sexuella utageranden, fördjupning i behandlingsmetodik, fas 3 i behandling, fördjupning i sexuell hälsa

Inför delkurs 4 ska man:


 • välja ut en uppgift eller någonting man lärt sig under utbildningen som man har använt i ett kliniskt sammanhang och beskriva hur detta har förändrat en patients liv
 • Ha med sig sin personliga "process-rapport"
 • Ha med sig sin beskrivning av sin personliga behandlingsfilosofi


DELKURS 4: Professionalism, behandlingsfilosofi, etik, personlig riktning som behandlare 

Examinationen innehåller 5 avsnitt. De är:


 1. Skriftlig examination
 2. Genomgång av handledning inklusive yttrande från handledare
 3. Beskrivning eller avrapportering över hur man använt ett specifikt verktyg för att förändra en n persons liv
 4. En s.k. "processrapport". En beskrivning över sin egen personliga process under utbildningens   gång. Rapporten ska vara minst två A4 sidor och redovisas i sin utbildningsgrupp under Delkurs 4
 5. En skriftlig beskrivning av sin personliga behandlingsfilosofi

Dessutom behöver man detta för att certifieras;


 • Sammanlagt 30 timmars handledning
 • Rekommendation av 3 redan certifierade personer eller personer som befinner sig i certifieringsprocessen                          
 • Medlemskap i ESAT (European Sex Addiction Therapists)

Har du specifika frågor om CSS-utbildningen? Ring gärna DBK Sverige 08-654 00 66, eller mejla nyberoende@gmail.com.

Du kan även mejla direkt utbildningsledare Erik Sundby hanseriksundby@gmail.com

Hjärtligt välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar