onsdag 25 februari 2015

Om CSS-utbildningen:

CSS-utbildningen tillhandahåller specialiserad kunskap om sexberoende, anhörigtrauma och medberoende, och om behandling. Vi är glada att du är intresserad av denna utbildning och den träning som utbildningen innehåller. Om du påbörjar CSS-utbildningen kommer du att bli en del av ett växande nätverk av professionella terapeuter som arbetar med detta.
Som utbildningsverksamhet är våra syften tvåfaldiga. Vår strävan är att sätta en professionell standard för utbildning och träning för behandling av sexberoende, anhörige trauma och medberoende relaterad till sexberoende. Vårt certifieringsprogram är också utvecklad för att ge dig den mest aktuella formella kunskapen och informationen om sexberoende och anhörige trauma. Standardisering och ständig uppdatering är grunden som vi vilar på.

Våra mål är;

  • Att främja professionell kunskap och träning i behandling för sexberoende, anhörige trauma och medberoende relaterat till sexberoende - 
  • Att stödja kommunikation och samarbete bland privata terapeuter såväl som bland olika behandlingsverksamheter och organisationer
  • Att främja kommunikation bland ovannämnda för ömsesidigt stöd och professionella dialoger
  • Att tillhandahålla kontinuerliga utbildningsmöjligheter genom specifika utbildningsprogram och träning
  • Att implementera och ständigt utveckla behandlingsstrategier och förhållningssätt för beroendebehandling
  • Att standardisera professionell och ständigt uppdaterad metodik 
Du kommer att vara integrerad del av denna process.

Hjärtligt välkommen!

Erik Sundby, utbildningsledare
Sexberoendeperspektivet

Observera att ytterligare information finns som sida här till höger!