TIDER FÖR CSS-UTBILDNINGEN 2015/16

Alla kursveckor hålls i DBK Stockholms lokaler:
Borgmästargatan 12, på söder i Stockholm.

Observera att i samband med att en grupp träffas på en delkurs bestämmer gruppen tillsammans när man ska ha nästa delkurs. Därför uppdateras nedan lista allteftersom.   

Delkurs 1

7 september t.o.m. 11 september 2015

Delkurs 2

4 maj t.o.m. 8 maj 2015

Delkurs 3

8 juni t.o.m. 12 juni 2015

21 september t.o.m. 25 september 2015

Delkurs 4

12 oktober t.o.m. 16 oktober 2015

Delkurs 1

25 januari t.o.m. 29 januari 2016

Delkurs 2

8 februari t.o.m. 12 februari 2016

Delkurs 3

2 maj t.o.m. 6 maj 2016Inga kommentarer:

Skicka en kommentar